Lars Lodberg skriver om menighedsrådets arbejde

Lars Lodberg skriver om menighedsrådets arbejde


# Ukategoriseret
Udgivelsesdato Udgivet mandag d. 8. juli 2019, kl. 11:55
Lars Lodberg skriver om menighedsrådets arbejde


Her vil jeg gerne præsentere jer for det store arbejde i de forskellige udvalg under menighedsrådet.

I rådet har vi nedsat flere forskellige udvalg til at arbejde med specielle områder. Ideen er, at udvalgene arbejder detaljeret med særlige områder og forelægger det derefter for menighedsrådet som så tager endelig beslutning.


Kirke- og kirkegårdsudvalget
Udvalget arbejder med den daglige drift af kirken, kirkegården, kapellet, Menighedsgården og de to præsteboliger. 


Forretnings- og økonomiudvalg
Udvalget arbejder med de økonomiske rammer for kirken, budget og regnskab. Herudover tager de sig af de lovmæssige regler for rådet. Et lidt tungt udvalg som kræver kærlighed for tal og paragraffer.


Korudvalg
Vi har et meget aktivt liv omkring korsang, hvor mange unge mennesker er involveret. Lige nu har vi op til 70 børn og unge. Udvalget arbejder tæt sammen med vores organist for at sikre interessen for korsang, til glæde for gudstjenester og mange andre arrangementer.


Personaleudvalg
Dette udvalg tager sig af alle aspekter for vore medarbejdere. Det være sig løn, arbejdsregler, samtaler, indstillinger til rådet og meget andet. En stor opgave er at støtte op om vores kontaktperson, som har stor berøring med personalet.


Aktivitetsudvalg
Gennem et kalenderår tilbyder vi sognet mange forskellige aktiviteter i sognegården. Det kan være foredrag, udflugter, musik og meget andet. Der er et stort behov for aktive medlemmer, der holder af kultur.


Kunstudvalg
Op til fire gange om året bliver der udvalgt en kunstner, der bliver tilbudt at kunne udstille sine kunstværker i Menighedsgården. Der afholdes en fernisering, typisk med deltagelse af et musisk indslag. 


Sommerkoncertudvalg
Hvert år arrangerer udvalget en udendørs sommerkoncert, typisk med deltagelse af vore egne kor samt en eller flere musiske grupper. Der kommer normalt omkring 700 gæster til arrangementet, så der er et stort behov for planlægning samt ideer til indhold og fornyelse.


Gaveudvalg
Opgaven er at sørge for, at vi får givet gaver ved fastlagte begivenheder. Det kunne være jubilæum, runde fødselsdage og lignende.


IT- og kommunikationsudvalg
Dette udvalg sørger for, at vores IT fungerer: at medlemmer af rådet og personalet har det rigtige udstyr, at bredbåndet fungerer, samt ikke mindst at vi sikrer os at sognet får besked om alle de tilbud vi har. Derfor udstikker udvalget også rammerne for dette blad.


Ansættelsesudvalg
Dette udvalg træder sammen hvis vi får et behov for en ny medarbejder eller endda en ny præst. De finder passende kandidater, som så forelægges for rådet.


Redaktionsudvalg
Det udvalg tager sig af hvilket tema, artikler og indhold der skal være i det kommende kirkeblad. Det er blevet en rigtig stor opgave i takt med, at kirkebladet er blevet udvidet.


Tekst Lars Lodberg Foto Bo Nygaard Larsen