På arbejde med kirketjeneren Jannie

På arbejde med kirketjeneren Jannie


# Ukategoriseret
Udgivelsesdato Udgivet søndag d. 30. august 2020, kl. 00:00
På arbejde med kirketjeneren Jannie

Jannie Lindgaard Pedersen blev ansat som kirketjener i en deltidsstilling for syv år siden. Hun havde aldrig forestillet sig, at hun skulle arbejde for kirken, for hendes bedsteforældres indremissionske religiøsitet havde ikke givet hende det bedste indtryk af kirke og kristendom. Men skæbnen ville det anderledes, og i dag er Jannie lykkelig for, at hun trodsede sin skepsis, for jobbet passer på alle måder til hendes temperament.

Før sin ansættelse i kirken var Jannie chef i sit eget rengøringsfirma og arbejdede konstant. Det passede ikke ret godt med en hverdag med mand og fem sammenbragte børn. Da den yngste datter en dag bebrejdede sin mor for aldrig at være hjemme, gik det op for hende, at det ikke var sådan, hun ville leve sit liv. Dagen efter lukkede hun sit firma og søgte job i stedet.

Fleksibiliteten og alsidigheden er noget af det bedste ved jobbet, mener Jannie, som også sætter umådelig stor pris på sit samarbejde med kollegaen Brian. Og med sin baggrund som uddannet tekstildesigner har hun nyttige kompetencer med i bagagen: Jannie har fx selv syet dugen til det lille bord, som bruges til urner og barnekister.

Jobbet som kirketjener kræver, at man trives med at arbejde selvstændigt og selv kan tage initiativ, for der er ingen chef i dagligdagen. Desuden er kirkens budget beskedent, så man er også nødt til at være kreativ. Jannie havde længe syntes, at der manglede møbler i entreen i Menighedsgården, så da det lokale plejehjem skulle af med deres gamle lænestole, reagerede hun hurtigt og fik således gratis møbleret entreen, så den nu er et hyggeligt og imødekommende rum at træde ind i.

Under Corona-epidemien har der ikke været så mange af de sædvanlige opgaver med at hjælpe til ved kirkelige handlinger og arrangementer. Til gengæld har der været en masse nye opgaver at tage sig af: Der skulle blandt andet indkøbes standere til håndsprit og automatiske håndsæbebeholdere på toiletterne. Og så har der været en del mere rengøring. Sidst men ikke mindst har Jannie været den, der ringede rundt til de ældre i menigheden og spurgt til deres helbred, mens kirken var lukket.

For Jannie er kontakten med menigheden en af de store glæder ved jobbet. På sigt så hun gerne, at Menighedsgården og haven blev brugt til at invitere endnu flere mennesker indenfor i kirkens fællesskab. Fx ville hun gerne arrangere fælles spisning for plejehjemmets beboere og børnehavens børn.

Med jobbet som kirketjener følger en uddannelse på i alt syv uger, der finder sted på AMU-centeret i Svendborg – og kun der. Derfor har Jannie mødt kirketjenere fra hele landet, og det har været en sjov oplevelse at høre fra de andre, hvor forskelligt indholdet i stillingen som kirketjener kan være fra sogn til sogn.