Meditationsgudstjeneste

Meditationsgudstjenesten er først og fremmest en stille gudstjeneste. Vi synger sange fra Taizé-traditionen. En andagtsform, der har bredt sig fra en lille by i Frankrig og ud over jorden. Vi læser i Bibelen og hører refleksioner over livet af forskellig slags.
Fra hverdagens stress og krav kommer vi ind i kirkens gamle rum for at finde samling om os selv, om Gud og livet.
Meditation er en af kirkens gamle erfaringstraditioner der ligner nutidige ord som ’fordybelse’, ’ro’ og ’mindfulness’. Sangene fører os ind i stilheden, hvor der er rum til at høre Gud tale og lade sig udfordre eller opbygge til de kommende dages opgaver.

Meditationsgudstjenesterne er altid onsdage gerne - oftest den 1. onsdag i hver måned kl. 19.30.

Taizé-sange:

"Bless the Lord, my soul"

"Syng lovsang hele jorden"

"Jesus Remember me"

"Modtag min fortid med nåde, Gud"

"Må din vej gå dig i møde"

   Meditationsgudstjeneste

  Herstedøster Kirke   ·   Herstedøstergade 5, 2620 Albertslund       Tlf 4366 0680       herstedoester.sogn@km.dk

Kontakt