Småbørnssalmesang er et tilbud for de ét-tre-årige. Forløbet begynder, hvor babysalmesangen slutter. Kom med forældre, bedsteforældre og andre, som gerne fortsat vil nyde det dejlige musikalske samvær med salmesang og sanglege, som Herstedøster Kirkes unikke ramme byder på.

Småbørnssalmesang holder pause i efteråret 2019.