Søndagsgudstjenester

Søndagsgudstjenesten er den, de fleste forbinder med kirken. Vi synger nye og gamle salmer, præsten læser en tekst fra Bibelen og holder en prædiken ud fra teksten. Der er altid altergang. En sjælden gang er der også dåb, men som regel holder vi særlige dåbsgudstjenester om lørdagen.

 

Søndagsgudstjenesten ligger kl. 10.30 og varer højst en time.