Ind- og udmeldelse

Indmeldelse i folkekirken

Hvis man er døbt med en kristen dåb, men på et tidspunkt har meldt sig ud af sin kirke, og nu ønsker at meldes ind i folkekirken igen, skal man henvende sig til en af kirkens præster for indmeldelse. 

Tag dåbsattest eller andet dåbsbevis med med hen til præsten og anmod om genoptagelse/optagelse i folkekirken. Dermed er man indmeldt i folkekirken og modtager en ny dåbsattest.

Det er en betingelse for medlemskab af folkekirken, at man er døbt med en kristen dåb. Er man ikke døbt, skal man døbes for at blive medlem.

Udmeldelse af folkekirken

Ønsker man at træde ud af folkekirken, kan man henvende sig til kordegnekontoret, ved at møde op eller ved at sende en skriftlig udmeldelse.

Kordegnekontoret registrerer udmelselsen i folkeregisteret og tilsender en ny navne- og dåbsattest med anmærkning om udmelselse af folkekirken.

Udtrædelse af folkekirken medfører samtidig fraskrivelse af rettigheder omkring kirkelige handlinger som vielse og begravelse - samt medvirken af præst fra folkekirken. Ligesom der må påregnes ekstra udgifter i forbindelse med begravelse.

Det står naturligvis enhver frit for at melde sig ud eller ind.

  Herstedøster Kirke   ·   Herstedøstergade 5, 2620 Albertslund       Tlf 4366 0680       herstedoester.sogn@km.dk

Kontakt