Ind- og udmeldelse

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Kontakt en af præsterne og aftal nærmere.

 

Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander kan både foregå ved gudstjenesten og ved en særlig højtidelighed.

 

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

 

Udmeldelse

Ønsker du at træde ud af folkekirken, skal du henvende dig til kirkekontoret. Her registreres din udmeldelse, og du får tilsendt en ny navne- og dåbsattest med anmærkning om, at du nu er udmeldt af folkekirken.

 

Melder du dig ud af folkekirken, har du ikke længere ret til kirkelige handlinger. Præsten har pligt til at respektere din beslutning som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Hvis du ved din død ikke er medlem af folkekirken, ses det altså som et udtryk for, at du ikke ønsker en kirkelig begravelse. Dine pårørende skal derfor selv stå for højtideligheden omkring din bisættelse eller begravelse. 

 

Ved de fleste kirkegårde er prisen for gravsted m.v. højere for personer, som ikke ved deres død var medlemmer af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne.

 

Som medlem af folkekirken støtter du også via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag, som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage til disse tiltag. 

 

Du kan godt blive viet i folkekirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem, og du kan også få dit barn døbt, selv om du ikke selv er medlem af folkekirken. 

 

Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken.