Gravsteder

Et gravsted på Herstedøster Kirkegård findes i samråd med graveren. Der er flere typer begravelsespladser.

Anlæggelse og vedligeholdelse af gravsteder aftales med graveren, der kan oplyse om priserne herpå. Der er retningslinier for hvordan et gravsted må se ud. Det kan man læse om i kirkegårdsreglementet.

Man erhverver et gravsted for et vist åremål. Mange vælger at forlænge åremålet. Det hedder, at man forlænger gravstedsbrevet for et nyt åremål - typisk for yderligere ti år. Dette aftales med graveren, der kender reglerne for gravstedsfredning og kan fortælle om det.