Menighedsrådet

Et menighedsråd er den lokale kirkes ledelse

Menighedsrådet vælges for en fire-årig periode. Der er valg til menighedsråd næste gang i efteråret 2024. 

Menighedsrådet har - sammen med præsterne - ansvar for "at lede det kirkelige liv i sognet," som menighedsrådsloven udtrykker det.

Som kirkens ledelse påhviler det menighedsrådet at passe på kirkens ejendom, kirken, kirkegården, menighedsgården og præsteboligerne. Og man skal lede driften af kirken med personale. Gudstjenester og kirkelige handlinger er præsternes ledelsesmæssige ansvar overfor biskop og menighedsråd.

Menighedsrådet afholder 7 møder i 2022. Møderne er offentlige. Referater er offentligt tilgængelige, når de er godkendt. Kirkens budget og regnskab er også offentligt tilgængeligt.

 

  Herstedøster Kirke   ·   Herstedøstergade 5, 2620 Albertslund       Tlf 4366 0680       herstedoester.sogn@km.dk

Kontakt