Mia Engsager

Mia er korleder for Juniorkoret og Ungdomskoret, leder af Herstedøster Kirkes korskole og organist i kirken. Hun brænder for at formidle musikken til både store og små. 

Hun er uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium i Kbh. med trækbasun som hovedfag og har derefter taget en PO-uddannelse i orgel og korledelse på Sjællands kirkemusikskole. 

I øjeblikket studerer hun orgel og korledelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 

Hun har udgivet tre korbøger med sine egne sange til børnekor og har mange års erfaring med at undervise børne- og ungdomskor. 

Mail: mieng@km.dk

tlf. +45 24 24 10 68

 

Henrik David Mikkelsen

Henrik leder kirkens voksenkor. Han kommer altid med godt humør og spreder en god stemning i koret. 

Han har masser af erfaring med at undervise voksenkor og er uddannet AM'er i korledelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium)i 1996 og har desuden en bachelor i musikvidenskab fra Københavns Universitet 2022.

Mail: henrikdavid@yahoo.com

Trine Marott Englund 

Trine leder babysalmesang, børnekoret og spirekoret. 

Trine har i over 25 år undervist børn og unge i sang og musik i både kirke, musikskole og folkeskole. De sidste 8 år har hun koncentreret sig om børnekorsarbejde og i at undervise og vejlede pædagogisk personale i at lave musik med børn. 

 

Hendes  hjerte banker for ”den første musikalske dannelse” og hvordan musik og sang kan bruges til at fremme trivsel, glæde og musikalske fællesskaber. 

Udover at have babysalmesang, Spirekor og Børnekor i Herstedøster kirke arbejder hun som sangkonsulent i Sangens Hus og læser en master i musikpædagogisk udvikling. 

 

Tlf.: 2062 6062

Mail: trinemarott@hotmail.com