Barns fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket ved hjemmefødsel uden jordemoder, er det jer selv som forældre, der skal anmelde fødslen.

I kan anmelde barnets fødsel via blanketten Fødselsanmeldelse på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen. 

Fælles forældremyndighed
I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via blanketten Omsorgs- og Ansvarserklæring. Dette kan I også gøre med NemID inden 14 dage efter barnets fødsel. Gå ind på Borger.dk

I forbindelse med fødsel kan du med NemID ansøge om navngivning www.borger.dk og/eller afgive omsorgs- og ansvarserklæring for barnet senest 14 dage efter barnets fødsel.

Du kan desværre ikke vedhæfte bilag til en digital ansøgning. Er bilag nødvendige (se nedenfor), bliver du derfor nødt til at anvende papir. Hvis I anvender formularer i papirformat, skal den/de udfyldes, underskrives og sendes til kirkekontoret.

Det gælder, hvis:

  • du er mor og født i udlandet: Vedlæg fødsels- og navneattest
  • I er gift eller samlevende og begge født i udlandet: Vedlæg fødsels- og navneattester samt eventuelt vielsesattest
  •