Vielse

Et bryllup i en kirke er både en juridisk forpligtende handling og Guds velsignelse over jeres samliv. Hvis I i forvejen er gift på et rådhus, kan I bede om at få ægteskabet kirkeligt velsignet.

 

Kontakt i god tid kirkekontoret eller en af præsterne for at aftale tidspunkt for vielsen. Kordegnen vil kunne henvise til den præst, der skal stå for vielsen eller velsignelsen.

 

For at blive gift skal I indhente en prøvelsesattest. Udfyld Blanket for ægteskabserklæring, og send den til dit rådhus eller aflever den i Borgerbetjeningen i kommune, du bor i. Prøvelsesattesten kan tidligst udstedes fire måneder før vielsen.

 

Når I får prøvelsesattesten fra rådhuset, skal den afleveres til kordegnen sammen med jeres dåbs- eller navneattester. I skal også oplyse navn og adresse på to vidner.

 

Inden vielsen er der en samtale med præsten, hvor I taler vielsen igennem, vælger salmer og aftaler praktiske spørgsmål.

 

Her er nogle salmer, som mange vælger til vielser:

 

 

OBS! For at blive viet eller kirkeligt velsignet i Herstedøster Kirke er det en betingelse, at en af jer har tilknytning til sognet eller kirken.

 

I tilfælde af nødvielse, hvor det haster at blive gift, skal I henvende jer direkte til en af vores præster, der vil vejlede og hjælpe jer.