Vielse

Et bryllup i en kirke er både en juridisk forpligtende handling og Guds velsignelse over parrets samliv. Er man i forvejen gift på et rådhus, kan man bede om en "Kirkelig velsignelse af det borgerligt indgåede ægteskab".

Alle par retter i god tid før vielse / kirkelig velsignelse henvendelse til kirkekontoret eller en af præsterne for at aftale tidspunkt for vielsen. Kordegnen vil kunne henvise til den præst, der skal foretage vielsen/den kirkelige velsignelse.

For at blive gift skal man indhente en prøvelsesattest. Udfyld: Blanket for ægteskabserklæring og send den til dit rådhus eller aflever den i Borgerbetjeningen i din bopælskommune.

OBS! Prøvelsesattesten kan tidligst udstedes 4 måneder før vielsen.

Når prøvelsesattesten er modtaget fra rådhuset afleveres den til kordegnen sammen med parrets dåbs/navneattester.

Til kordegnen meddeles også navn og adresse på 2 vidner. Der aftales en samtale med præsten, hvor vielsen tales igennem, salmerne vælges og praktiske spørgsmål aftales.

Vil du forberede dig på samtalen, kan du søge her:

OBS! For at blive viet/kirkelig velsignet i Herstedøster kirke er det en betingelse, at én af parterne har tilknytning til sognet / kirken.

I tilfælde af "nødvielse" (hvor det haster at blive gift) henvender man sig direkte til en af stedets præster, der vil vejlede og hjælpe med det fornødne.