Herstedøster Kirkes historie

Herstedøster Kirkes

Herstedøster Kirke har snart ligget i hjertet af landsbyen i 900 år. Hvis de tykke kampestensmure kunne fortælle, ville vi få meget at høre om krige, pest, glæder, fest og sorg – om menneskers drømme, håb og længsler.

Der findes i Danmark et væld af kilder til historien, der venter på at blive åbnet. Vi er en lille gruppe historisk interesserede, der arbejder på at samle og udgive historier og fakta om vores kirkes og sogns liv gennem århundredernes omskiftelser. Gruppens materiale er frit tilgængeligt på denne hjemmeside. Noget er tidligere udgivet Albertslund Lokalhistoriske Forenings Årsskrift: ”Glimt fra Albertslunds historie” eller i tidligere udgivelser, der ikke er muligt at få fat i mere.

Det er en fornøjelse at arbejde med de gamle kilder og åbne for nye indsigter. Det er spændende at finde ud af, hvordan man har tænkt, levet og opfattet livet på et konkret sted i verden. Historien åbner for en ærbødighed og indsigt i det liv vi lever nu.

Herstedøster sogn er i dag en del af Albertslund kommune. En moderne forstadskommune. Engang et fattigt landsogn ”langt, langt ude på landet.” I det følgende kan læserne gå på opdagelse i små, sjove anekdoter og større gennemgange af historiske forløb. Historiegruppens mål har været at finde frem til viden om sognet og kirken. Men vi har været nødt til at begrænse os til fire temaer: Kirke, Skole, Sogn og personer. Materialet har både mindre artikler af anekdotisk karakter og længere arbejder af historisk interesse.

God læselyst!

Lars Kruse