Dåb

»Ved dåben takker vi Gud for vores barn, og vi beder Gud være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken.«

Sådan hedder det på folkekirken.dk, der har lavet flere artikler om dåben, dåbens betydning og de praktiske omstændigheder i forbindelse med dåben.

Læs mere om dåben på folkekirken.dk her.

Bestilling af dåb
Kontakt kirkens kordegn

Dato
Når der er fundet en dato for dåben, sender kordegnen en dåbsanmeldelse. Denn skal udfyldes med angivelse af faddere.

Kontakt selv præsten
Som dåbsforældre skal I herefter selv kontakte præsten. Her aftaler I tid til en dåbssamtale, der typisk finder sted en-to uger før dåben.

  Herstedøster Kirke   ·   Herstedøstergade 5, 2620 Albertslund       Tlf 4366 0680       herstedoester.sogn@km.dk

Kontakt