Herstedøster kirkes præstehistorie

Herstedøster kirkes ældste dele daterer sig til før 1170. I alle årene har der formentlig været mindst en præst tilknyttet. Fra de tidligste århundreder kender vi ikke noget til præsterne ved kirken. Den først kendte præst kan spores tilbage til 1532 – få år før reformationen i Danmark.

I det følgende fortælles om præsterne ved kirken. Herstedøster Sogns præstehistorie. Historien har fokus på præsterne. Undervejs suppleres der dog med oplysninger om kirken og dens inventar, om præsternes opgaver, præstegården og meget andet.

Er der yderligere oplysninger om den enkelte præst, henviser vi efter hvert afsnit til en særskilt, uddybende artikel.

Særligt uddybende fortællinger: