Begravelse og bisættelse

Alle dødsfald anmeldes til kordegnekontoret inden to hverdage. Begravelsen eller bisættelsen aftales med præsten - eventuelt via en bedemand. Begravelsesanmodning afleveres til kirkekontoret, der behandler afdødes og pårørendes ønsker om mindegudstjeneste og begravelse.

Ved en samtale med sognepræsten drøftes begravelsen/bisættelsen igennem. Begravelsen foregår efter Folkekirkens begravelsesritual. Der synges normalt tre eller fire salmer.

Begravelse/bisættelse er gratis for medlemmer af folkekirken. Medlemmer, der ikke har tilknytning til sognet, betaler et mindre beløb for at erhverve gravsted på Herstedøster Kirkegård. Ikke-medlemmer betaler en omkostningsbestemt pris for gravsted.

Er der et ønske om mindegudstjeneste fra et kapel, kan dette også lade sig gøre.

  Herstedøster Kirke   ·   Herstedøstergade 5, 2620 Albertslund       Tlf 4366 0680       herstedoester.sogn@km.dk

Kontakt