Begravelse og bisættelse

En begravelse eller bisættelse i en kirke er de pårørendes afsked med den, der er død. I kirken vil I høre det kristne budskab om, at der er håb og trøst at hente, selv ved mødet med døden.

 

Der bliver sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, vi har mistet eller aldrig fik. Sommetider er det også en sorg over, at livet med den døde ikke blev, som man kunne have ønsket.

 

Før begravelsen taler I med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer, som regel tre eller fire. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

 

Hvilke salmer synger man?

 

Her er nogle salmer, der tit bliver valgt:

 

 

Hvis I gerne vil synge noget andet end salmer, så tal med præsten om det.

 

Det praktiske

Alle dødsfald anmeldes til kordegnekontoret inden to hverdage. Det tager lægen sig af. Begravelsen eller bisættelsen skal du aftale med præsten, og du kan evt. få bedemanden til at gøre det.

 

Begravelsen foregår efterFolkekirkens begravelsesritual.

 

Hvis I ønsker en mindegudstjeneste fra et kapel, kan det også lade sig gøre.