Kirkens Historie

"Brand i kirken" - [Pdf] - Om branden i 2009, der hærgede kirken, interiøret og ikke mindst orglet, der måtte udskiftes.

"Gravsten og gravsteder" - [PDF] - En gennemgang af de gravsten, der er erklæret bevaringsværdige iflg. Københavns Museumsråd.

"Herstedøster kirke - skade på inventar efter brand" - [Pdf] - Nationalmuseets rapport om skader ved orgelbranden i februar 2009.

"Gamle billeder i Herstedøster kirke" - [Pdf] - Fortælling om kalkmalerierne, renovering og kirkens alder.

"Konservering af kalkmalerier efter brand" - [Pdf] - Rapport fra renoveringsarbejdet er tilgængeligt her. Se også den foregående
rapport om skadernes omfang ved branden.

"Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster kirkes tårnrum februar 2010" - [pdf] - En udgravning i kirkens tårnrum i forbindelse med opbygningen af kirkens nye orgel viste rester fra et ældre gravkammer ... formodentlig nedlagt i begyndelsen af 1800-tallet.