Herstedøster Kirkes Ungdomskor er det sidste led i Herstedøster Kirkes Korskole. 

Ungomskoret fungerer både som kirkekor om søndagen samt laver koncerteroptrædener internt såvel som ud af huset. 

Samtidig er det kirkens højmessekor med højmessepligt på alle søn- og helligdage året rundt. 

Koret er lønnet. Der er optagelsesprøve til koret. Der er mulighed for optagelse fra man er 14 år. (I ekstraordinæret tilfælde kan der gives dispensation i forholdt til alder). 

Korledere
Bente Colding-Jørgensen og Anne-Kari Ferenczi. 

Kontakt og booking af eksterne koncerter 
Anne-Kari Ferenczi 
E-mail annekari.ferenczi@gmail.com


Tilmelding under 16 år
Er dit barn under 16 år og er optaget i Ungdomskoret, skal du udfylde denne blanket:
Under 16 år

Tilmelding over 16 år
Er du over 16 år og er optaget i Ungdomskoret, skal du udfylde denne blanket:
Over 16 år