Herstedøster Kirkes Ungdomskor er for rutinerede sangere og samtidig de ældste korsangere i Herstedøster Kirkes Korskole. 

Ungomskoret fungerer både som kirkekor om søndagen samt laver koncerteroptrædener internt såvel som ud af huset. 

Samtidig er det kirkens højmessekor med højmessepligt på alle søn- og helligdage året rundt. 

Koret er lønnet. Der er optagelsesprøve til koret. Der er mulighed for optagelse fra man er ca 14 år.

Korledere
Anne-Kari Ferenczi
Bente Colding-Jørgensen

Kontakt  
Anne-Kari Ferenczi 
E-mail annekari.ferenczi@gmail.com

Tilmelding under 16 år
Er dit barn under 16 år og er optaget i Ungdomskoret, skal du udfylde denne blanket:
Under 16 år

Tilmelding over 16 år
Er du over 16 år og er optaget i Ungdomskoret, skal du udfylde denne blanket:
Over 16 år